0115 - 68 06 12

Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Van toepassing zijn de HIBIN Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Bouw- en Afbouwmterialen, met bijbehorende Bijzondere Voorwaarden, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsbank te Amsterdam, door de Vereniging van Handelaren in Nederland (HIBIN).

In afwijking hiervan gelden voor consumenten de Borg-consumentenvoorwaarden. 

Hieronder treft u de voorwaarden aan. Desgevraagd zijn wij gaarne bereid u een exemplaar op onze kosten toe te zenden.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Consumentenvoorwaarden

         
 
Leveringsvoorwaarden